Turistická rozhľadňa

Turistická rozhľadňa ČEREŠENKA

Uprostred polí severovýchodne od Košíc, na rozhraní chotárov obcí Rozhanovce, Čižatice a Chrastné sa pred 700 rokmi odohrala najväčšia bitka v Uhorsku od vpádu Mongolov v roku 1241. V roku 1312  došlo tu, na „rozhanovskom poli“ k významnému stretu vojsk kráľa Karola Róberta a jeho najväčšieho protivníka z rodu Omodejovcov.

Po vymretí kráľovského rodu Arpádovcov sa v Uhorsku rozhoreli boje o trón. Pred legitímnym kráľom Karolom Róbertom stála ťažká úloha – poraziť mocných domácich oligarchov. K hlavným protivníkom kráľa patril rod Omodejovcov, ktorý ovládal východné Slovensko. S týmto rodom sa Karol Róbert vojensky stretol práve na poli pri Rozhanovciach. Omodejovcov tu vojensky podporil i ďalší mocný hráč – „pán Váhu a Tatier“, Matúš Čák Trenčiansky. Bitka sa vvíjala v kráľov neprospech, situáciu však zvrátili rytieri z rádu johanitov, ktorí predstavovali elitu jeho vojska. Omodejovcov napokon opustil oddiel Matúša Čáka a ich porážka sa stala neodvratnou. Bitka pri Rozhanovciach neznamenala len koniec vlády Omodejovcov na východnom Slovensku, ale tiež začiatok konca panovania Matúša Čáka na strednom a západnom Slovensku.

Na pripomenutie tejto historickej udalosti vyrástla na „rozhanovskom poli“ turistická rozhľadňa. Za jej výstavbu bolo zodpovedné Občianske združenie ČEREŠENKA z Čižatíc. Rozhľadňa bola postavená na návrh architekta Ladislava Kočiša v celkovej sume 33 000 eur.  Najväčšou dotáciou vo výške 15 tisíc eur na ňu prispel Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Rozhľadňa bude aj súčasťou Gotickej cesty.

Rozhľadňa je vysoká viac ako 11 m. Jej tvar evokuje stredovekú strážnu vežu, jej bočné otvory v tvare kríža zase naznačujú, že stojí na pietnom mieste, na mieste, kde vyhasli tisíce a tisíce životov. Čo sa však od rozhľadní predovšetkým očakáva, je výhľad.  Z jej vrcholu vidno panorámu Slanských vrchov, údolie Torysy, časť Volovských vrchov s Kojšovskou hoľou a za dobrého počasia dokonca i kúsok Lomnického štítu.

Facebook Komentáre