Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov má obec Rozhanovce na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom uverejňuje informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: IČO: 00324655
DIČ:  2021244962

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:SK05 0200 0000 0000 0432 6542

Kontaktná osoba

Viktor Gazdačko, starosta obce

Kontakt

Obec Rozhanovce,
ul. SNP č. 48                           
044 42 Rozhanovce

tel.: 055/695 0102
mobil: 0907 909 779
e-mail:  starosta@rozhanovce.com

Webová stránka:  www.rozhanovce.com

Facebook Komentáre