Cirkevné spoločenstvá

Prečítať text

Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Pany Márie Rozhanovce
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Kontakt: Kostolná 541/2
farár: ThDr. Juraj Semivan, PhD.
webstránka: www.farnost-rozhanovce.sk  
Bohoslužby


Gréckokatolícka cirkev Rozhanovce
Kostol bl. Metoda Dominika Trčku
kontakt: SNP 66
farár: Mgr. Peter Pacák
webstránka: rozhanovce.grkatke.sk/
Bohoslužby
 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor
Kostol – spoločný s Reformovanou cirkvou
kontakt: Budimír 16
farár: Mgr. Daniel Dudáš

Reformovaná cirkev
Kostol – spoločný s Evanjelickým cirkevným zborom
kontakt: Vajkovce 2
farár: ThMgr. Marián Hamari, ThM.
webstránka: www.oh-seniorat.sk/vajkovce/

Facebook Komentáre