Zvozový kalendár 2019

Ako triediť odpad

PLASTY + KOV + VKM
Patrí sem:  
zošliapnuté plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obalov od aviváži, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly od potravín, plechovky, tetrapacky.
Nepatrí sem:  znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan, hygienické potreby, autoplasty, polystyrén, fľaše od olejov a farieb

SKLO
Patrí sem:  fľaše od nápojov, poháre, sklenené nádoby, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem:  uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadla, autosklo, žiarivky, žiarovky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky.

PAPIER A LEPENKA
Patrí sem: 
noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, katalógy, kartón, lepenka.
Nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkých a slaných potravín a VKM (viacvrstvové kombinované obaly)

Facebook Komentáre